Month: August 2020

रामायण बालकाण्ड लिरिक्स Ramayan Balkand

बालकाण्ड Balkand ।।श्री गणेशाय नमः ।।श्रीजानकीवल्लभो विजयतेश्री रामचरित मानसप्रथम सोपान(बालकाण्ड)श्लोकवर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ।।1।।भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।याभ्यां विना न…