Blog

September 20, 2020

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी लिरिक्स | Bhai re Mat Dijo Mavadli Ne Dosh Lyrics Sunita Swami Bhajan lyrics

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी लिरिक्स | Bhai re Mat Dijo Mavadli Ne Dosh Lyrics Sunita Swami Bhajan lyrics भागा खेती उपजे भागा दूजे गाय ।
भाग बिना परसुरामजी खायोडो गिर जाए ।।

भाग मिलता नही ओर भली वस्तु का भोग ।
दाग फले वे साग में तो होवे काग गल रोग ।।

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

भाई रे एक माता रे पुत्र चार चारा री करनी न्यारी न्यारी 
भाई रे एक माता रे पुत्र चार चारा री करनी न्यारी न्यारी 

भाई रे पहलो तो  राजा रे दरबार दूजो तो हीरा पारखी 
तिजोडो बिनजारी रे हाथ चौथोड़ो फेरे पुड़िया 

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

भाई रे एक माटी रा बर्तन चार चारो री करनी न्यारी न्यारी 
पहलो दहिडो बिलोय दूजो मसाना चालिया 
भाई रे तिजोडो पनिहारी रे सीस चौथोड़ो निदम्म हांडियों 

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

एक गाउ रे बछड़ा चार चारा री करनी न्यारी न्यारी 
भाई रे पहलोडो सूरज जी रो सांड दूजो शिव रो नांदियो
भाई रे तीजो घानी वारो बैल चौथो बणजारे लादियो

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

ओ भाई रे एक बैल रे तुम्बा चार चारा री करनी न्यारी न्यारी 
पहलोडो सतगुरु वाले हाथ दूजो डो जमना हालियो 
तिजोडो तम्बुडा री बैल चौथोड़ो भिक्षा मांग रियो 

भाई रे कह गया दास कबीर कर्मो रा भाड़ा मेट दो 

भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 
भाई रे मत दीजो मावड़ली ने दोष कर्मा री रेखा न्यारी न्यारी 

BHAJAN, Bhakti bhajan, Bolywood layrics, Sunita Swami
About shavu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *