Ramayan

Pipli Lyrics Seema Misra Veena Music

पिपली (मत ना सिधारो पूरब की नौकरी) लिरिक्स Pipli Lyrics (Mat Na Sidharo Purab Ki Noukari) Popular Rajasthani Folk Song बाय चाल्या छा भंवर जी पींपळी जी, हांजी ढोला हो गई घेर घुमेर, बैठण की रूत चाल्या चाकरीजी, ओजी म्हारी सास सपूती रा पूत, मत ना सिधारो पूरब की चाकरी जी, परण चाल्या छा भंवर […]

marwadi hit song, Rajsthani Songs Lyrics, Ramayan

Leta Jaijo Lyrics 2020 Rekha Rao kapil Jangir Song Lyrics

LETA JAIJO Lyrics Rajasthani Song | Kapil Jangir Ft. Kumar Gautam | Rekha Rao | Payal Sharma, New Song 2020 Singer – Rekha Rao – Kapil Jangir Music Director – Kapil Jangir Compose Added – Kapil Jangir Lyrics – Kammy Rajput with Traditional Lines Record Engineer – KaraN Shekhawat Mix-Master – KapilStudios™ Leta Jaijo Lyrics […]

marwadi hit song, Marwadi status, Rajsthani Songs Lyrics, Ramayan, Rekha Rao Song Lyrics

रामायण बालकाण्ड लिरिक्स Ramayan Balkand

बालकाण्ड Balkand ।।श्री गणेशाय नमः ।।श्रीजानकीवल्लभो विजयतेश्री रामचरित मानसप्रथम सोपान(बालकाण्ड)श्लोकवर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि।मङ्गलानां च कर्त्तारौ वन्दे वाणीविनायकौ।।1।।भवानीशङ्करौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ।याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाःस्वान्तःस्थमीश्वरम्।।2।।वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम्।यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते।।3।।सीतारामगुणग्रामपुण्यारण्यविहारिणौ।वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कबीश्वरकपीश्वरौ।।4।।उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीम्।सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्।।5।।यन्मायावशवर्तिं विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरायत्सत्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथाहेर्भ्रमः।यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधेस्तितीर्षावतांवन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्।।6।।नानापुराणनिगमागमसम्मतं यद्रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि।स्वान्तःसुखाय तुलसी रघुनाथगाथा-भाषानिबन्धमतिमञ्जुलमातनोति।।7।।सो0-जो सुमिरत सिधि […]

Ramayan